Velkommen til Odense Advokatforening

Velkommen til Odense Advokatforening på nettet.

Advokatforeningen er en sammenslutning af de fleste advokater i Odense retskreds.

Foreningen har bl.a til formål at varetage medlemmernes interesser og fremme det kollegiale forhold mellem advokaterne og vores medarbejdere.

Vi er i foreningen enige om, at internettet er fremtidens kommunikations-form. Du kan derfor på disse sider dels komme i kontakt med foreningens medlemmer, dels få råd om gratis retshjælp, alternativ konfliktløsning, nyttige links m.m.,

Hvis du ønsker at kontakte foreningen kan du enten kontakte et af vore medlemmer eller foreningens bestyrelse.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at advokatforeningen ikke er en klageinstans. Hvis du ønsker at klage over en advokat kan du henvende dig til Advokatsamfundet.