Alternativ konfliktløsning og Mediation Fyn

​Det er ikke altid, at parterne i en konflikt ønsker at få den løst af retssystemet. Der findes flere former for konfliktløsning, som foregår i privat regi, og hvor du selv har et medansvar for at få løst konflikten.

Voldgift

En række sager i erhvervslivet løses ved voldgift. Det sker først og fremmest, fordi virksomhederne ikke ønsker den offentlighed omkring deres stridigheder, som følger med en retssag. Og så er det ofte også udtryk for et ønske om i højere grad selv at have indflydelse på processen.
Man kan kalde voldgift for en slags privat retssag. Der kan enten være tale om at nedsætte en voldgiftsret gennem Voldgiftsinstituttet, eller parterne kan etablere en voldgift på et selvstændigt grundlag. Voldgiftsretten afgør sagen med en kendelse, som så efterfølgende kan tvangsfuldbyrdes af domstolene.

Mediation

Mediation er en hurtig og billig måde at løse konflikter på. Det gælder både, når stridighederne er opstået mellem virksomheder, og når der er tale om privatpersoner. Målet med mediation er populært sagt at finde en "win-win"-løsning, som alle de involverede i konflikten kan være tilfredse med. Den løsning kan være en helt anden end den, en dommer ville have fundet frem til i en retssag, hvis konflikten skulle have været afgjort i retligt regi.

En mediation ledes af en mediator, hvis primære opgave er at lytte til parterne i konflikten og få dem til at tale sammen. Med hjælp fra mediator skal de stridende selv finde frem til en løsning på konflikten. Når løsningen er fundet, skrives den ned i en aftale. Mediation har vist sig at være en velegnet måde at løse konflikter på i en lang række sager. Du undgår en opslidende, dyr og måske fremmedgørende retssag. Du har selv indflydelse på løsningen af konflikten, og ofte er forholdet til din modpart i konflikten bedre efter en mediation end efter en retssag.

En lang række advokater har uddannet sig inden for mediation og tilbyder denne form for konfliktløsning. Under mediationen, som ledes af en advokat, vil hver part ofte være ledsaget af deres egen advokat, der giver dem råd og vejledning undervejs.
De advokater på Fyn, der har uddannet sig indefor mediation, tilbyder at mediationen kan foregå på neutral grund.

Mere information

www.mediatoradvokater.dk

www.voldgiftsforeningen.dk

Odense Advokatforening

c/o Henrik Thorup Pedersen
Agenda Advokater

Adresse

Asylgade 7
​5000 Odensen C