Kan jeg klage?​

Hvert år yder advokater rådgivning til rigtig mange mennesker. I langt de fleste tilfælde går det godt. Men nogle gange går advokaten og kunden skævt af hinanden, eller kunden er simpelthen ikke tilfreds med det arbejde, som advokaten har udført. Nogle gange synes kunden bare, at salæret er alt for højt.

Hvis det sker for dig, kan du klage til Advokatnævnet. Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence. Det betyder, at advokaten skal rette sig efter Advokatnævnets afgørelser. Advokaten kan dog indbringe en afgørelse fra Advokatnævnet for domstolene. Det er gratis at klage over en advokat i Danmark.

Hvad kan man klage over?

Man kan helt grundlæggende klage over advokatens adfærd, hans salær, eller begge dele. De to sagstyper kaldes for disciplinærsager og salærsager.

Hvilken sanktion får advokaten?​

Hvis Advokatnævnet i en disciplinærsag finder, at advokaten har overtrådt god advokatskik, kan de ikende advokaten en sanktion. Der er mange forskellige sanktioner. Sanktionerne gives afhængigt af, hvor alvorligt Advokatnævnet ser på den overtrædelse, som advokaten har begået af de advokatetiske regler. Advokaten kan få en advarsel, en irettesættelse, en bøde og han kan i værste fald blive frakendt sin bestalling, dvs. retten til at virke som advokat. Sådanne afgørelser offentliggøres på www.advokatnævnet.dk.​

Der er også sager, hvor advokatens overtrædelse af de advokatetiske regler på den ene side ikke er så grov, at en frakendelse kan komme på tale, men på den anden side så slem, at Advokatnævnet skønner, at forbrugerne bør advares. I disse tilfælde offentliggør Advokatnævnet sin afgørelse på sin hjemmeside.​

Utilfredshed er ikke altid nok

Det er ikke altid sådan, at fordi du er utilfreds med advokatens håndtering af sagen, har advokaten automatisk også overtrådt god advokatskik. Synes du at advokaten undervejs i forløbet ikke lever op til dine forventninger, eller synes du, at hans regning er for høj, så kan det være en rigtig god ide at starte med at tale med din advokat om det. På den måde kan det være, at I kan finde frem til en fælles forståelse igen, uden at I har brugt en masse tid og ressourcer på en klagesag ved Advokatmyndighederne.

Mere information

Advokatnævnet

Odense Advokatforening

c/o Henrik Thorup Pedersen
Agenda Advokater

Adresse

Asylgade 7
​5000 Odensen C